ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OBCHODNÍKA

 

TÍMTO ČESTNĚ PROHLAŠUJI, ŽE KE DNI PODPISU TOHOTO PROHLÁŠENÍ

 

(i)     mám provozovnu nebo podnikám na území statutárního města Ostravy a poskytuji služby pro aktivní vyžití dětí (0-15 let) v oblasti sportu, kultury a volného času.